Jak stożek rogówki wpływa na codzienne życie?

Stożek rogówki jest chorobą, która może bardzo utrudniać codzienne życie – utrudnia lub wręcz uniemożliwia czytanie, prowadzenie samochodu, korzystanie z urządzeń elektronicznych. Schorzenie może być na tyle uciążliwe dla pacjenta, że bywa nawet podstawą orzeczenia renty z tytułu czasowej niezdolności do pracy.

Stożek rogówki to dość często występujące schorzenie, którego przyczyny nie są do końca poznane, choć naukowcy przypuszczają, że może mieć podłoże genetyczne. Charakterystycznymi objawami stożka są znaczne pogorszenie jakości widzenia, rozmycie ostrości obrazów w pobliżu źródeł światła (tzw. efekt halo) oraz poliopia jednooczna, czyli widzenie mnogie. O poliopii możemy mówić, gdy patrząc na ciemny punkt na jasnym tle, nie widzimy pojedynczego, wyraźnego obrazu, a kilka nakładających się na siebie, nieregularnie rozrzuconych kształtów.

Przy zniekształceniu rogówki, występującym w obu oczach, pogorszenie wzroku może znacznie utrudniać codzienne życie – powodować problemy z czytaniem i pisaniem, obsługą komputera lub prowadzeniem samochodu. Kłopoty z widzeniem mogą nasilać się po zmroku.

Stożek rogówki a prawo jazdy

Stożek rogówki nie jest co prawda schorzeniem, które uniemożliwia otrzymanie prawa jazdy, ale kierowca musi oczywiście niwelować zniekształcenie obrazu i kontrolować stożek. Po pomyślnie zdanym egzaminie na prawo jazdy w dokumentach znajdzie się informacja, że kierowca posiada wadę wzroku, a także informacja o tym, czy musi np. nosić okulary, szkła kontaktowe, szkła ochronne itp. Dla osób ze stwierdzoną wadą wzroku wydawane jest prawo jazdy o ograniczonej ważności. W zależności od wady, okres ten wynosi od roku do 10 lat.

Stożek rogówki a niepełnosprawność

Zdarza się, że pacjenci ze zdiagnozowanym stożkiem rogówki starają się o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Stożek rogówki może być podstawą przyznania pacjentowi renty z tytułu czasowej niezdolności do pracy, kiedy pogorszenie wzroku uniemożliwia normalne funkcjonowanie i pełnienie obowiązków związanych z wykonywaną pracą. Choć orzecznicy ZUS-u czasem kwestionują stożek rogówki jako podstawę orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, to jednak od negatywnej decyzji warto się odwołać. W roku 2015 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy przyznał mężczyźnie rentę z tytułu czasowej, trwającej ponad dwa lata niezdolności do pracy wywołanej stożkiem rogówki. Mężczyzna był wówczas w trakcie diagnostyki oraz leczenia choroby.

Stożek rogówki trzeba oczywiście leczyć – w zależności od stopnia zaawansowania choroby leczenie stożka rogówki może być zachowawcze lub operacyjne.

Źródło tekstu: https://voigtklinikaoka.pl/2020/08/06/jak-stozek-rogowki-wplywa-na-codzienne-zycie/