Zamów kontener na odpady przed sprzątaniem strychów

Część śmieci nie może trafić do zwykłego zbiornika na odpady. Przyczyny tych zakazów są przeróżne – czasem odpady przekraczają dopuszczalne rozmiary, czasem zakazują tego wprowadzone w Polsce akty prawne. Co czynić z takimi problematycznymi odpadami? Należy przetransportować je do pobliskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOKU-u. W każdej gminie musi pracować jeden PSZOK, chociaż w największych miejscowościach czasem mamy możliwość wybierać jeden z wielu punktów. To jednak rozwiązanie przydatne jest wyłącznie dla osób, które posiadają własne auto oraz znaczną ilość wolnego czasu. Reszta słusznie uczyni, postanawiając o wypożyczeniu kontenera na śmieci.

Renowacje oraz sprzątanie strychów – kiedy zamówić kontener na śmieci?

Niestandardowe odpady wytwarzane są w czasie wszelkiego rodzaju robót. Z reguły są to przebudowa nieruchomości oraz – chodzi z reguły o duże wolumeny gruzu, a także opakowań po materiałach budowlanych. Wynajęcie kontenera będzie także dobrym wyjściem, jeśli urządzamy sprzątanie strychu – w takim przypadku zgromadzimy w nim wszelkie nieprzydatne od dłuższego czasu sprzęty, niemodne meble i niedziałające urządzenia. Opróżnianie strychów czy roboty budowlane staną się jeszcze łatwiejsze, jeżeli z okna mieszkania do kontenera podłączymy specjalny zsyp, który umożliwi bezpieczne przeniesienie odpady bez potrzeby wyczerpującego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Jak działa usługa sprzątania strychów oraz kontenerowego wywozu odpadów?

Kontenerowy wywóz rozmaitych śmieci, ale również sprzątanie strychów i piwnic, to usługi świadczone między innymi przez firmę DPR. W ich ramach zaopatruje się klienta w kontener o ustalonej kubaturze, który ten w okresie wskazanym w umowie może wypełnić odpadami budowlanymi lub zniszczonymi sprzętami. Pojemnik jest w następnej kolejności odbierany z miejsca prac, a jego zawartość przekazywana jest do miejsca, w którym zostanie legalnie zutylizowana zgodnie z prawem.