Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Kliknij tu, żeby zamówić ochronę osób i mienia Kraków.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest mnóstwo. Wśród nich znajduje się postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Przybywa także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto korzystać z usług agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można także zamontować system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom czy znajdującym się w nich pracownikom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć rozmaite zadania. Mogą oni objąć chroniony obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby niepełnosprawne, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]