Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Tutaj otrzymasz szczegółowe informacje w temacie cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego.

W efekcie otwarcia się Polski na biznes z większości krajów świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Codziennie tłumacze przygotowują multum zwykłych i przysięgłych translacji na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż w internecie bez problemu można wyszukać darmowe narzędzia oferujące translację, wciąż nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, bo skorzystanie z ich oferty jest nierzadko koniecznością, np. jeżeli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie wyliczyć cenę przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Język, termin wykonania, poziom trudności przekładu – to wpływa na finalny koszt usługi

Na to ile finalnie zapłacisz za tłumaczenie dokumentu wpływ mają następujące elementy:
1. Kierunek translacji. Przekład na język polski jest praktycznie o wiele tańszy niż tłumaczenie na język obcy.
2. Język, z którego bądź na który chcemy przełożyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (niemiecki, szwedzki) czy romańskich (hiszpański, włoski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (między innymi ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia albo zagadnienia, których dotyczy tekst. Translacja umów handlowych, prac dyplomowych bądź opracowań medycznych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, lecz także należytą wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu niewybaczalnych błędów.
4. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.

Przekład zwykły a uwierzytelniony

Należy zaakcentować, iż przekład różnego typu dokumentów jak np. świadectwo urodzenia lub dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym przypisuje mu niepowtarzalny numer, a także zaznacza czy przekład wykonany był z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli często posiadają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów i świadectw, z kolei w razie nieodzowności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]