Niezbędne badania wysokościowe

Dowiedz się więcej o badaniach wysokościowych Bielsko Biała

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości powyżej 3 metrów nad podłogą bądź ziemią. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale także pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych dziedzin działalności. Na czym polegają tego rodzaju badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być wykonywana z używaniem odpowiednich akcesoriów, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy tego typu nie powinny wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, uskarżające się na zaburzenia równowagi czy wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi zatem pełna diagnostyka z zakresu neurologii, laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem) oraz okulistyki. Badania wykonuje się poddając badanego nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. Podczas badań można też wykryć schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach, poddanie się im jest więc szczególnie istotne. Nie należy obawiać się, iż niezbędne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, ponieważ istnieje możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe trzeba wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie jest to jednorazowy obowiązek. Mając na uwadze, że podczas pełnienia obowiązków stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, że taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co 2-3 lata. Osoby, które mają więcej niż 50 lat, muszą natomiast przeprowadzać je co rok.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]