Kto może zostać detektywem?

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne także dla pracodawców – pozwalają np. zweryfikować czy pracownik korzystający z L-4 faktycznie jest niezdolny do pracy albo czy informacje zawarte przez niego w podaniu o pracę są prawdziwe. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu jakich spraw może być pomocny.

Prywatny detektyw – zawód tylko z licencją

Nie każdy może pracować jako prywatny detektyw. Aby legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać odpowiednią licencję wydawaną po zaliczeniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby przystępujące do testu muszą też spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład UE oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Warunkiem jest również niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywa?

Największa część zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. gdy podejrzewamy, iż nasz małżonek nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam też określić rzeczywistą wysokość dochodów byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.