Hydroizolacja ściany i płyty fundamentowej jest niezbędna

Zabezpieczenie fundamentów przed szkodliwym wpływem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najistotniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć penetrująca mury z czasem spowoduje osłabienia ich struktury, a wykwity grzybów i pleśni za czasem odbiją się negatywnie na zdrowiu lokatorów.

Komu zlecić realizację izolacji fundamentów?

Projektując budowę obiektu, należy zostawić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budowli, ale także w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich błędów unikać oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w danej sytuacji. Wszak użycie właściwych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Ważna jest też drobiazgowa analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można określić czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Metody zabezpieczenia fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią wykorzystuje się różne metody. Płytę fundamentową, na której zwykle stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej zastosować ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie izolacji fundamentów też warto powierzyć profesjonalistom, ponieważ częstym błędem mniej doświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących warunków i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) lub wykorzystanie ich tanich substytutów, nie mających analogicznych własności wodochronnych. Nieodpowiednie wykonanie prac czy użycie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgotnością może powodować, że będzie ona nieskuteczna.