Dla kogo szkolenia z ochrony danych osobowych?

Podstawowym oficjalnym dokumentem w Polsce, który dotykał kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która weszła w życie w 1997. Również dziś określa ona ów termin i mówi, jak powinniśmy z nich korzystać. W myśl aktu dane osobowe to wszystkie informacje, które pozwalają na ustalenie tożsamości danego obywatela bez złożonych działań. Do danych osobowych zaliczyć możemy więc miejsce zamieszkania, nazwisko i imiona czy numer PESEL, ale też tak zwane dane wrażliwe – między innymi wiadomości o stanie zdrowia, religii oraz możliwych sprawach sądowych. O ich bezpieczeństwo warto zatroszczyć się zwłaszcza dlatego, iż dzięki internetowi ich pozyskanie i przetwarzanie okazuje się naprawdę łatwe.

Kurs z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe posiadają każdego typu przedsiębiorstwa. Jedne obracają jedynie danymi ich pracowników, pozostałe zaś uzyskują dojście także do danych klientów. We wszystkich przypadkach pracownicy, którzy mają z nimi styczność muszą ukończyć odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, podczas którego dowiedzą się, w jaki sposób zagwarantować im ochronę. Jest to bardzo istotne, bowiem po stwierdzeniu nieprawidłowości Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nałożyć poważne kary – po pierwsze pieniężne, ale w skrajnych sytuacjach także pozbawienia wolności.

Na czym polega szkolenie z ochrony danych osobowych?

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich pracowników administrujących takiego typu danymi – są to na przykład specjaliści z sekretariatów, do spraw rekrutacji lub składnic akt. W jego koszty zaliczają się także broszury dydaktyczne, przez które uczestnicy szybciej przysposobią wiadomości. Po zakończeniu kursu, w czasie którego dowiedzą się, jak zapewnić bezpieczeństwo danych, uczestnicy dostają odpowiednie certyfikaty. Warsztaty z ochrony danych osobowych nie pochłaniają dużo czasu i zazwyczaj zamykane są w tym samym dniu.