Gdzie i jak wykorzystuje się lepkościomierze?

Proces produkcji w zakładach przemysłowych wymaga niezwykłej precyzji i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z instrumentów wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak się ich używa?

Lepkościomierze – dokładny pomiar w różnych sektorach przemysłu

Wiskozymetr, potocznie nazywany lepkościomierzem, to urządzenie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju wykorzystywana jest w wielu sektorach przemysłu – między innymi w zakładach chemicznych, przy produkcji opakowań, papieru, a także w branży motoryzacyjnej i spożywczej. Sprawdzeniu poddawana jest ciecz – żywice, lakiery, klej i asfalt. W zakładach chemicznych zazwyczaj używany jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości dynamicznej, kinetycznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Dzięki zastosowaniu współczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest dokładne zbadanie jakości produktu, jak również optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Pomiar lepkości – typy urządzeń

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze posiadają czujnik, który mierzy lepkość i temperaturę oraz przetwornik, do którego wysyłane są pomiary. Informacje są z kolei przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się 2 podstawowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, przeznaczeniem oraz konstrukcją. Lepkościomierz ViscoScope wyposażony jest w walec pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i używany jest do diagnozowania czystych cieczy.