nowoczesne schody drewniane

Jak powinny wyglądać prawidłowo zaprojektowane schody wewnętrzne?

Schody wewnętrzne powinny być nie tylko mocne i efektowne, ale również powinny być w pierwszej kolejności praktyczne podczas użytkowania oraz bezpieczne. W czasie projektowania mieszkania dwupoziomowego lub domu należy wobec tego uwzględnić bieżące przepisy wskazujące jakie normy techniczne muszą bezwzględnie spełniać schody wewnętrzne.

Schody wewnętrzne – z jakimi warunkami muszą być zgodne?

Bez znaczenia, czy według projektu planujemy zbudować schody wewnętrzne szklane, drewniane czy betonowe, ich konstrukcja powinna spełniać wymienione w przepisach budowlanych warunkami. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdziemy wytyczne dotyczące tego, jak powinny wyglądać przepisowo zbudowane schody. W tym dokumencie podano dane o maksymalnej liczbie schodów w jednym biegu, jego minimalnej szerokości oraz wielkości spoczników i stopni.

Rekomendowane wymiary schodów – norma

Jeśli chcemy zamontować w mieszkaniu wygodne schody, ich wymiary powinny umożliwiać komfortowe ich użytkowanie przez każdego z mieszkańców – również przez osoby mające problemy z mobilnością, osoby starsze czy dzieci. Według przepisów wymienionego wyżej rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Zalecamy jednakże wziąć pod uwagę, że najbardziej optymalne są stopnie o wysokości około 16-18 cm. Szerokość stopni zaś zależy od ich wysokości i oblicza się ją wedle przytoczonego w rozporządzeniu wzoru.

Minimalna szerokość użytkowa biegu też jest uregulowana w tym akcie prawnym – wynosi ona 80 cm, jakkolwiek uważa się, że łatwiejsze w użytkowaniu są schody o szerokości co najmniej 100 cm. Szerokość spocznika, to znaczy podestu między biegami, powinna zaś wynosić co najmniej 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich liczba możliwa do zaplanowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednak między innymi mieszkań dwupoziomowych, a także budowli w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.

Warunki techniczne dla schodów spiralnych, wachlarzowych oraz zabiegowych

Prawo określa także parametry schodów wachlarzowych, czyli takich, w których bieg układa się w łuk, a stopnie mają kształt trapezów. Schody tego rodzaju są niezwykle efektowne, a jeżeli będą prawidłowo zaprojektowane, to także są wygodne. W tym przypadku szerokość stopni winna wynosić minimum 25 cm – to umożliwi bezpieczne ich pokonywanie.

Rozporządzenie określa też parametry, jakie muszą spełniać schody zabiegowe oraz kręcone (spiralne). Dla uściślenia – schody zabiegowe to schody, w których tor biegu się zmienia, lecz nie posiadają one spocznika. Tymczasem schody kręcone są konstruowane na planie kręgu. Jakie wymiary muszą mieć komfortowe schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, że szerokość ich stopni winna mieć nie mniej niż 0,25 m i powinno się ją zapewnić w odległości maksymalnie 40 cm od poręczy balustrady zewnętrznej. Takie same parametry należy zapewnić schodom kręconym, jednakże w tym wypadku odległość mierzy się od słupa stanowiącego koncentryczną strukturę schodów.

Kontakt:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]