Najważniejsze informacje o materiałach do drukarek 3D

Zobacz, gdzie kupić filament

CadXpert oferuje wszechstronny wybór materiałów do druku 3D: tworzywa termoplastyczne, żywice fotopolimerowe i inne. Materiały do drukarek 3D można pogrupować na następujące rodzaje:
– PolyJet – ciekłe żywice fotopolimerowe, utwardzane za pomocą światła UV,
– FDM (skrót fused deposition modeling) – warstwy topionych tworzyw termoplastycznych (filamentów). Wyróżniamy tu 2 podkategorie: FDM do błyskawicznego tworzenia prototypów z niezbyt kosztownych termoplastów oraz FDM dla przemysłu używane do profesjonalnego wytwarzania z funkcjonalnych termoplastów,
– SLS – poliamid w proszku spiekany selektywnie,
– SLA – żywice fotopolimerowe o rozmaitych właściwościach, które utwardza się promieniem laserowym.

Filament do drukarki 3D – dobry jakościowo termoplast w atrakcyjnej cenie

Filament to materiał wykorzystywany do druku 3D w technologii FDM. Ta technologia druku oraz materiał są używane do seryjnej produkcji, jak również do ekspresowego prototypowania z prostych do kształtowania surowców i testowania funkcjonalnego. Jakie filamenty są najczęściej wykorzystywane do druku 3D? Przede wszystkim sięga się po materiały inżynieryjne (m.in. te niepodatne na pękanie) lub charakteryzujące się szczególnymi właściwościami (przykładowo ogniotrwałością) oraz proste do kształtowania poliestry alifatyczne czyli PLA. Technologia druku FDM daje rezultaty równe wydrukom pozyskanym przy pomocy innych metod: termoformowania czy wtrysku. Główne plusy filamentów to ogromna dostępność, przystępna cena połączona z dobrą jakością wydruku, a także proekologiczny sposób ich produkcji (czysty a przy tym nietoksyczny, więc wykonane z jego pomocą prototypy mogą być używane m.in. w biurach).
W ofercie CadXpert w technologii FDM znajdują się filamenty:
– inżynieryjne,
– elastomery,
– do szybkiego prototypowania.

Inne materiały do drukarek 3D – żywice fotopolimerowe

Pomijając filamenty, CadXpert posiada również wiele innych materiałów do druku 3D. W technologii PolyJet są to między innymi materiały:
– wysokotemperaturowe,
– gumopodobne,
– imitujące polipropylen.
PolyJet jest uważana za wszechstronną a przy tym nadzwyczaj precyzyjną technologię drukowania w 3D. Ciekłe żywice fotopolimerowe są utwardzane warstwa po warstwie za pomocą światła ultrafioletowego. Dzięki swoim cechom korzysta się z nich przeważnie do sporządzania modeli imitujących wyrób końcowy, anatomicznych, inżynieryjnych oraz koncepcyjnych. Z tego materiału produkowane są również opakowania, pojemniki oraz inne artykuły codziennego użytku.
Natomiast w technologii SLA (innymi słowy w stereolitografii) są to m.in. materiały:
– stomatologiczne,
– inżynieryjne,
– standardowe,
– odlewnicze.
Jakie zastosowanie ma ciekła żywica fotopolimerowa utwardzana wiązką lasera? Dość szerokie. Przeważnie korzystamy z niej w przemyśle i branży medycznej do trójwymiarowego wydruku prototypów oraz modeli koncepcyjnych, jak również rozmaitych detali, w których potrzebujemy osiągnąć efekt wygładzonej powłoki.

Kontakt:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]