Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Jeśli chcesz zamówić kontener KP 7, koniecznie sprawdź https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Część śmieci nie powinno być wyrzucanych do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z magazynowaniem oraz przewozem odpadów. By ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do przechowywania i przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są różne firmy. Pośród nich można znaleźć między innymi ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one swoim klientom, a po wypełnieniu odwożą do punktu legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Kontakt:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]