Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

Zainteresowany metodę kasową? Kliknij tutaj.

Przedsiębiorcy zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za realizację usług albo sprzedaż towaru. Niestety w tej sytuacji fiskus nie zważa na to czy opłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po wpływie opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki trzeba spełniać, aby z niej skorzystać?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często spotykają się z sytuacją, gdy muszą wiele razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za sprzedane towary lub zrealizowane usługi. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i w rezultacie dostać od fiskusa wysoką grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Z uwagi na zdefiniowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość krajowych przedsiębiorców, lecz powinni oni pamiętać, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Wymagane jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe sygnowanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe odradzają średnim firmom metodę kasową?

Biura rachunkowe nierzadko odradzają niewielkim przedsiębiorstwom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Na ogół powodem tego jest kwestia codziennego monitorowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich śledzenia, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Jednak już przy stu i więcej fakturach nadzorowanie wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]