Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

W tym miejscu znajdziesz więcej szczegółów o automatycznej windykacji.

Może być mnóstwo rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, ale również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – cykliczne ponawianie prośby o przelanie opłaty

Przedsiębiorca starć się dojść niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Chociaż termin ten prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego podejmuje się w stosunku do dłużnika szereg działań dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy taka forma windykacji nie przyniesie efektu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i każdego miesiąca wysyła podobną liczbę paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie przelany w wyznaczonym terminie na ogół wzrasta. W organizacji całej procedury księgowania przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku w określonym terminie, rozpoczyna ona procedurę upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może dodać swoje scenariusze czynności wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, definiując m.in. odstęp czasu pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli upomnienia nie przyniosą efektów, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, gdy wspomniane wyżej działania zadziałają, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie przychodzących przelewów, a po kilku miesiącach skutkuje także istotną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]