Mass collect – usługa dla dużych i małych firm

Więcej szczegółów o tym, czym jest mass collect.

Mass collect to usługa, która umożliwia szybką weryfikację wpłat na konto. Prezentujemy w skrócie, jak funkcjonuje mass collect i w jaki sposób ułatwia życie małym i dużym firmom.

Na czym polega mass collect?

Funkcja mass collect jest praktycznie rzecz biorąc stosunkowo prosta. Polega na nadaniu wszystkim kontrahentom unikalnego numeru rachunku, który jest jednocześnie ich symbolem identyfikacyjnym. Takie podejście sprawdza się tam, gdzie co miesiąc obsługiwana jest ogromna ilość klientów, czyli na przykład w firmach dostarczających usługi telekomunikacyjne, w szkołach prywatnych oraz wszystkich branżach, gdzie wykorzystywany jest system abonencki (między innymi w siłowniach). Należności przesyłane w usłudze mass collect trafiają na konkretny rachunek firmowy, niemniej jednak uprzednie przydzielenie klientom unikalnych numerów rachunków umożliwia ich efektywniejsze zdefiniowanie, niezależnie o tego, jaką metodą zrealizowali oni wpłatę (przelew z karty, standardowy przelew czy też przelew za pośrednictwem poczty). Wykorzystanie mass collect przekłada się również na mniej czasochłonne księgowanie wpłat aniżeli w przypadku księgowania manualnego, a przy tym na eliminację możliwych błędów, które mogą mieć miejsce w trakcie tej czynności.

Dlaczego opłaca się wdrożyć mass collect?

Choć mass collect nie jest w tej chwili oferowane we wszystkich bankach (posiadają ją między innymi część banków spółdzielczych i BNP Paribas) warto zastanowić się nad jego wykorzystaniem w przedsiębiorstwie, również takim, które co miesiąc rozlicza poniżej 100 faktur. Zastosowanie mass collect łączy się wszak z pewnymi korzyściami, jak np. oszczędność czasu pracowników, możliwość integracji z platformą finansowo–księgową (a tym samym śledzenie na bieżąco wpływających należności) czy powiązanie z narzędziami Finance Automation. Taką polską aplikacją dedykowaną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Umożliwia ona nie tylko integrację z systemem mass collect banku, ale posiada także funkcję wysyłania powiadomień o nadchodzących płatnościach oraz windykacji, co po jakimś czasie skutkuje wzrostem terminowości u kontrahentów otrzymujących faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]