Powiedzmy sobie szczerze: stan powietrza w Polsce nie jest dobry. Pod tym względem Polska utrzymuje się na jednej z najdalszych pozycji pośród państw Unii Europejskiej. Każdego dnia przekazywane są nowe powiadomienia o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów PM10 oraz PM2.5 i dlatego też cały czas poszukiwane są skuteczne rozwiązania, pozwalające poradzićCzytaj więcej →